FLASKERUD GÅRD

Ledige hyttetomter på fjellet.

Vei og snø Flaskerudsetera.

Seterkoie. Bortleid.

Flystripe for mikrofly...

Killingstrømmen solgt.

Golfbane hos nabo'n...

Eldste huset på gården, ca 1840

17.mai 03

Store blåbær i åker'n

Til hovedsiden